تهران پاک ، آسمان آبی

تاریخ: ۲۹ فروردین ۱۳۹۵
پس از بارش باران در هفته گذشته آسمان تهران امروز یکشنبه بسیار زیبا بود.
عکاس: امیر گلی پور
تهران پاک ، آسمان آبی 1

تهران پاک ، آسمان آبی 1

تهران پاک ، آسمان آبی 2

تهران پاک ، آسمان آبی 2

تهران پاک ، آسمان آبی 3

تهران پاک ، آسمان آبی 3

تهران پاک ، آسمان آبی 4

تهران پاک ، آسمان آبی 4

تهران پاک ، آسمان آبی 5

تهران پاک ، آسمان آبی 5

تهران پاک ، آسمان آبی 6

تهران پاک ، آسمان آبی 6

تهران پاک ، آسمان آبی 7

تهران پاک ، آسمان آبی 7

تهران پاک ، آسمان آبی 8

تهران پاک ، آسمان آبی 8

تهران پاک ، آسمان آبی 9

تهران پاک ، آسمان آبی 9

تهران پاک ، آسمان آبی 10

تهران پاک ، آسمان آبی 10

تهران پاک ، آسمان آبی 11

تهران پاک ، آسمان آبی 11

تهران پاک ، آسمان آبی 12

تهران پاک ، آسمان آبی 12

تهران پاک ، آسمان آبی 13

تهران پاک ، آسمان آبی 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید