بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی

تاریخ: ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶
این منطقه در گذشته سلیمانیه نام داشت، نام سلیمانیه منسوب به امیرسلیمانی پسر عضدالملک رییس ایل قاجار است. اراضی در سابق متعلق به روستای اصفهانک از دهات جنوب شرقی تهران بوده است و تا اواخر در آن کشت و کار می کردند.
عکاس: علی سلیمی

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 20

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 19

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 18

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 17

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 16

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 15

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 14

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 13

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 12

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 11

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 10

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 9

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 8

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 7

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 6

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 5

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 4

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 3

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 2

بنای تاریخی کوشک امیر سلیمانی 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید