شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران

تاریخ: ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۶
شب چهارشنبه 11 مرداد ماه 1396 شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در باغ کتاب تهران برگزار شد.
عکاس: احسان طالب زاده

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 28

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 27

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 26

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 25

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 24

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 23

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 22

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 21

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 20

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 19

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 18

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 17

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 16

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 15

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 14

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 13

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 12

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 11

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 10

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 9

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 8

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 7

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 6

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 5

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 4

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 3

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 2

شبگردی اصحاب رسانه در باغ کتاب تهران 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید