مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم

تاریخ: ۴ اَمرداد ۱۳۹۶
پویش از خودمان شروع کنیم در راستای ترویج فرهنگ ترافیک و رعایت علایم راهنمایی رانندگی با اجرای نمایش و پلاکادر های آموزشی در زمان قرمز بودن چراغ تقاطع اصلی محله مشیریه منطقه 15اجرا شد.
عکاس: علی سلیمی

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 21

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 20

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 19

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 18

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 17

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 16

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 15

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 14

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 13

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 12

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 11

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 10

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 9

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 7

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 6

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 5

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 4

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 3

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 2

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 1

مرحله سوم پویش از خودمان شروع کنیم 8

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید