همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران

تاریخ: ۴ مرداد ۱۳۹۶
جشن بزرگ دختران شهر تهران به مناسبت زادروز کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) از سری برنامه های دهه کرامت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با عنوان «رأفت کریمانه» در فرهنگ سرای خاوران برگزار می شود.
عکاس: محسن ونایی
همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 1

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 1

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 2

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 2

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 3

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 3

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 4

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 4

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 5

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 5

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 6

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 6

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 7

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 7

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 8

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 8

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 9

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 9

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 10

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 10

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 11

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 11

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 12

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 12

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 13

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 13

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 14

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 14

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 15

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 15

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 16

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 16

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 17

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 17

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 18

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 18

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 19

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 19

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 20

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 20

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 21

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 21

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 22

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 22

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 23

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 23

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 24

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 24

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 25

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 25

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 26

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 26

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 27

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 27

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 28

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 28

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 29

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 29

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 30

همایش روز دختر در فرهنگسرای خاوران 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید