یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎

تاریخ: ۳ اَمرداد ۱۳۹۶
یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران روز سه شنبه ، 3 مرداد 1396 از دیدنی های منطقه 15 شهرداری تهران؛ گورستان های تاریخی منطقه، پردیس تئاتر تهران و... با جمعی از عکاسان مطبوعات، خبری و آزاد برگزار شد.
عکاس: ساناز دریایی

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 21

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 20

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 19

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 18

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 17

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 16

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 15

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 14

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 13

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 12

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 11

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 10

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 9

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 8

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 7

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 6

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 5

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 4

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 3

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 2

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده‎ 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید