یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده

تاریخ: ۳ اَمرداد ۱۳۹۶
یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران روز سه شنبه ، 3 مرداد 1396 از دیدنی های منطقه 15 شهرداری تهران؛ گورستان های تاریخی منطقه، پردیس تئاتر تهران و... با جمعی از عکاسان مطبوعات، خبری و آزاد برگزار شد.
عکاس: احسان طالب زاده

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 25

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 24

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 23

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 22

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 21

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 20

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 19

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 18

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 17

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 16

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 15

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 14

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 13

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 12

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 11

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 10

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 9

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 8

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 7

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 6

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 4

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 3

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 2

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 1

یازدهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از مکان های شاخص منطقه پانزده 5

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید