مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم

تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
پویش از خودمان شروع کنیم در راستای ترویج فرهنگ ترافیک و رعایت علایم راهنمایی رانندگی با اجرای نمایش و پلاکادر های .آموزشی در زمان قرمز بودن چراغ تقاطع اصلی محله مشیریه منطقه 15اجرا شد.
عکاس: علی سلیمی

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 30

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 29

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 28

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 27

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 26

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 25

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 24

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 23

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 22

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 21

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 20

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 19

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 18

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 17

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 16

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 15

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 14

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 13

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 12

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 11

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 10

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 9

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 8

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 7

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 6

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 5

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 4

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 3

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 2

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید