۲۹ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19

تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۶
صبح امروز 27 تیر ماه 1396 محمد باقر قالیباف؛ شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 شهرداری تهران بازید و افتتاح کردند.
عکاس: احسان طالب زاده
بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 1

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 1

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 2

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 2

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 3

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 3

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 4

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 4

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 5

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 5

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 6

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 6

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 7

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 7

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 8

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 8

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 9

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 9

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 10

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 10

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 11

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 11

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 12

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 12

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 13

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 13

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 14

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 14

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 15

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 15

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 16

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 16

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 17

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 17

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 18

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 18

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 19

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 19

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 20

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 20

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 21

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 21

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 22

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 22

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 23

بازدید شهردار تهران از پروژه های تازه ساخت منطقه 19 23

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید