ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۶
مراسم ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران به مناسبت "روز فرهنگ پهلوانی" با حضور جمعی از پهلوانان و مسئولان ورزش باستانی برگزار شد.
عکاس: مسعود اکبری

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ورزش باستانی توسط تیم باستانی سازمان آتش نشانی تهران

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید