آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۶
آیین نامگذاری خیابان «شهید آتش نشان فریدون علی تبار» که در حاثه ساختمان پلاسکو در حین عملیات بر اثر ریزش ساختمان به شهادت رسیدند؛ با حضور شهردار منطقه 16، اعضاء سرای محله و خانواده شهید علی تبار، صبح امروز 13 تیر 1396 برگزار شد.
عکاس: احسان طالب زاده

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 1

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 2

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 3

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 4

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 5

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 7

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 8

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 9

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 10

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 11

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 12

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 13

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 14

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 15

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 16

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 17

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 18

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 19

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 20

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 21

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 22

آیین نامگذاری خیابان شهید آتش نشان فریدون علی تبار 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید