باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح

تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۶
باغ کتاب تهران بزرگترین مجموعه فرهنگی کشور است که بزرگترین فروشگاه کتاب کشور با ۱۴ هزار متر مربع، بزرگترین مرکز علم کشور با ۱۲ هزار متر مربع، گالری هنری با هزار و ۷۰۰ مترمربع و فضاهای متعدد فرهنگی و هنری در آن قرار دارد. در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار عنوان کتاب در باغ کتاب تهران چیدمان شده و اقدامات نهایی به منظور افتتاحیه باغ کتاب تهران در حال انجام است. محمدباقر قالیباف؛شهردار تهران، در بازدید های اخیر از پروژه های شهری پایتخت به باغ کتاب تهران رفت و به بازدید از مراحل نهایی آماده سازی این پروژه به منظور افتتاح در روز 12 تیر ماه پرداخت.
عکاس: احسان طالب زاده

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 43

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 42

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 41

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 40

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 39

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 38

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 37

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 36

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 35

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 34

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 33

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 32

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 31

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 30

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 29

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 28

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 27

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 26

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 25

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 24

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 23

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 22

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 21

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 20

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 19

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 18

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 17

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 16

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 15

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 14

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 13

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 12

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 10

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 9

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 8

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 7

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 6

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 5

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 4

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 3

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 2

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 1

باغ کتاب تهران در آستانه افتتاح 11

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید