بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه

تاریخ: ۳ تیر ۱۳۹۶
این پروژه مهم قرار است بعد از مرمت و بازسازی به موزه مشاهیر تبدیل شود تا مجسمه های سیلیکونی بسیاری از افراد نامی را در خود جای دهد. مجسمه هایی در بخش های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، کودک و نوجوان، ورزش، فرهنگ و هنر، علم و دانش و بین الملل در تالارهای مختلف در معرض نمایش قرار می گیرد. این خانه باغ 10 هزارمتر مربع مساحت دارد که 3 هزارمتر آن به صورت مسقف تاریخی است.
عکاس: احسان رافتی
بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 1

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 1

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 2

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 2

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 3

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 3

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 4

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 4

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 5

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 5

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 6

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 6

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 7

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 7

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 8

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 8

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 9

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 9

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 10

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 10

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 11

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 11

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 12

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 12

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 13

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 13

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 14

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 14

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 15

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 15

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 16

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 16

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 17

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 17

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 18

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 18

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 19

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 19

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 20

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 20

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 21

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 21

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 22

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 22

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 23

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 23

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 24

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 24

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 25

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 25

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 26

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 26

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 27

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 27

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 28

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 28

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 29

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 29

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 30

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 30

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 31

بازسازی و مرمت خانه باغ اتحادیه 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید