افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2

تاریخ: ۲ تیر ۱۳۹۶
گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» با حضور مسئولان شهرداری تهران و جمعی از عکاسان مطبوعاتی و خبری، هنرمندان و کاریکاتوریست های کشور. پنجشنبه، اول تیرماه سال 1396 در خانه هنرمندان افتتاح شد.
عکاس: ساناز دریایی
افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 1

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 1

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 2

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 2

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 3

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 3

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 4

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 4

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 5

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 5

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 6

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 6

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 7

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 7

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 8

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 8

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 9

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 9

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 10

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 10

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 11

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 11

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 12

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 12

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 13

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 13

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 14

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 14

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 15

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 15

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 16

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 16

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 17

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 17

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 18

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 18

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 19

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 19

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 20

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 20

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 21

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 21

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 22

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 22

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 23

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 23

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 24

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 24

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 25

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 25

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 26

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 26

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 27

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 27

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 28

افتتاح گالری عکس و کاریکاتور «تهرانگاره» -2 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید