‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
محمدباقر قالیباف شهردار تهران، به همراه جمعی از پیشکسوتان فوتبال کشورمان از جشنواره تفریحی ـ ورزشی دایر در برج میلاد بازدید کردند.
عکاس: مجید حسینی

‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬ 16

‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬ 15

‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬ 14

‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬ 13

‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬ 12

‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬ 11

‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬ 10

‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬ 9

‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬ 8

‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬ 7

‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬ 5

‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬ 4

‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬ 3

‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬ 2

‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬ 1

‪ بازدید دکتر قالیباف از نمایشگاه برج میلاد و دیدار با کودکان کار‬ 6

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید