۲۹ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
آیین اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران ویژه بازنشستگان، پرسنل و خانواده آنها شنبه ۲۰ خردادماه، همزمان با میلاد کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن(ع) با تجلیل از منتخبان در کلیه رشته ها در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 1

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 1

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 2

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 2

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 3

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 3

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 4

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 4

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 5

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 5

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 6

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 6

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 7

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 7

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 8

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 8

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 9

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 9

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 10

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 10

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 11

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 11

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 12

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 12

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 13

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 13

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 14

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 14

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 15

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 15

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 16

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 16

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 17

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 17

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 18

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 18

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 19

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 19

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 20

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 20

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 21

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 21

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 22

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 22

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 23

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 23

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 24

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 24

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 25

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 25

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 26

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 26

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 27

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 27

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 28

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 28

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 29

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 29

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 30

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 30

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 31

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 31

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 32

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 32

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 33

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 33

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 34

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 34

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 35

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 35

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 36

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 36

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 37

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 37

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 38

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم بازنشستگان شهرداری تهران 38

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید