۲۹ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
آیین افتتاح خط ۷ مترو حد فاصل ایستگاه بسیج تا ایستگاه میدان صنعت صبح امروز شنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران در ایستگاه بسیج برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 1

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 1

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 2

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 2

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 3

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 3

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 4

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 4

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 5

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 5

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 6

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 6

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 7

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 7

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 8

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 8

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 9

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 9

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 10

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 10

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 11

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 11

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 12

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 12

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 13

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 13

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 14

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 14

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 15

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 15

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 16

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 16

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 17

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 17

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 18

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 18

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 19

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 19

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 20

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 20

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 22

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 22

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 23

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 23

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 24

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 24

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 25

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 25

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 26

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 26

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 27

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 27

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 28

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 28

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 29

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 29

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 30

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 30

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 31

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 31

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 32

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 32

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 33

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 33

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 34

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 34

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 35

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 35

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 36

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 36

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 37

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 37

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 38

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 38

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 39

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 39

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 40

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 40

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 41

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 41

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 42

افتتاح خط ۷ مترو تهران با حضور دکتر قالیباف 42

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید