مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: پیش بینی می کنیم در تابستان امسال ترمینال جدید شرق افتتاح شود و به تدریج تمامی شرکت هایی که در پایانه قدیم هستند به محل جدید منتقل شوند. مازیار حسینی با بیان این مطلب گفت: با انتقال پایانه جدید شرق به محل جدید مشکلات آلودگی هوا و زیست محیطی این پهنه کاهش می یابد. وی افزود: انتقال پایانه شرق از سه راه تهرانپارس به محل جدید یکی از خواسته های به حق مردم شرق تهران است که انجام این کار می تواند در ارتقای کیفیت زندگی و بهتر شدن شرایط زیست محیطی این پهنه تاثیرگذار باشد. گفتنی است مقرر شده است انتهای خط ۲ از خیابان جشنواره به طول ۳.۵ کیلومتر به پایانه جدید شرق متصل شود. در حال حاضر بنای پایانه پیشرفت ۹۳ درصدی دارد و در بحث محوطه سازی نیز به پیشرفت ۹۶ درصد رسیده ایم. با توجه به تردد خودروهای سنگین، در ساخت پایانه از تکنیک های جدید مانند زیرسازی با بتن RTC استفاده شده است.
عکاس: حامد فرج اله
مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 1

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 1

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 2

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 2

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 3

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 3

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 4

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 4

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 5

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 5

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 6

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 6

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 7

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 7

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 8

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 8

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 9

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 9

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 10

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 10

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 11

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 11

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 12

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 12

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 13

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 13

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 14

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 14

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 15

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 15

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 16

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 16

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 17

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 17

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 18

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 18

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 19

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 19

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 20

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 20

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 21

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 21

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 22

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 22

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 23

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 23

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 24

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 24

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 25

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 25

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 26

مراحل پایانی ساخت ترمینال جدید شرق 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید