بوستان شقایق

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
بوستان شقایق در محله نارمک قرار دارد که بزرگترین کتابخانه منطقه 8 را نیز در خود جای داده است.
عکاس: ساناز دریایی
بوستان شقایق 1

بوستان شقایق 1

بوستان شقایق 2

بوستان شقایق 2

بوستان شقایق 3

بوستان شقایق 3

بوستان شقایق 4

بوستان شقایق 4

بوستان شقایق 5

بوستان شقایق 5

بوستان شقایق 6

بوستان شقایق 6

بوستان شقایق 7

بوستان شقایق 7

بوستان شقایق 8

بوستان شقایق 8

بوستان شقایق 9

بوستان شقایق 9

بوستان شقایق 10

بوستان شقایق 10

بوستان شقایق 11

بوستان شقایق 11

بوستان شقایق 12

بوستان شقایق 12

بوستان شقایق 13

بوستان شقایق 13

بوستان شقایق 14

بوستان شقایق 14

بوستان شقایق 15

بوستان شقایق 15

بوستان شقایق 16

بوستان شقایق 16

بوستان شقایق 17

بوستان شقایق 17

بوستان شقایق 18

بوستان شقایق 18

بوستان شقایق 19

بوستان شقایق 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید