اختتامیه جشنواره «جوشن»

تاریخ: ۳ خرداد ۱۳۹۶
آیین پایانی نخستین جشنواره رسانه‌ای شهدای دفاع از حرم و جبهه مقاومت با عنوان «جوشن» به همت فرهنگ‌سرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی با معرفی برگزیدگان در بخش‎های مختلف، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی، برگزار می‌شود.
عکاس: شایان محرابی
اختتامیه جشنواره «جوشن» 1

اختتامیه جشنواره «جوشن» 1

اختتامیه جشنواره «جوشن» 2

اختتامیه جشنواره «جوشن» 2

اختتامیه جشنواره «جوشن» 3

اختتامیه جشنواره «جوشن» 3

اختتامیه جشنواره «جوشن» 4

اختتامیه جشنواره «جوشن» 4

اختتامیه جشنواره «جوشن» 5

اختتامیه جشنواره «جوشن» 5

اختتامیه جشنواره «جوشن» 6

اختتامیه جشنواره «جوشن» 6

اختتامیه جشنواره «جوشن» 7

اختتامیه جشنواره «جوشن» 7

اختتامیه جشنواره «جوشن» 8

اختتامیه جشنواره «جوشن» 8

اختتامیه جشنواره «جوشن» 9

اختتامیه جشنواره «جوشن» 9

اختتامیه جشنواره «جوشن» 10

اختتامیه جشنواره «جوشن» 10

اختتامیه جشنواره «جوشن» 11

اختتامیه جشنواره «جوشن» 11

اختتامیه جشنواره «جوشن» 12

اختتامیه جشنواره «جوشن» 12

اختتامیه جشنواره «جوشن» 13

اختتامیه جشنواره «جوشن» 13

اختتامیه جشنواره «جوشن» 14

اختتامیه جشنواره «جوشن» 14

اختتامیه جشنواره «جوشن» 15

اختتامیه جشنواره «جوشن» 15

اختتامیه جشنواره «جوشن» 16

اختتامیه جشنواره «جوشن» 16

اختتامیه جشنواره «جوشن» 17

اختتامیه جشنواره «جوشن» 17

اختتامیه جشنواره «جوشن» 18

اختتامیه جشنواره «جوشن» 18

اختتامیه جشنواره «جوشن» 19

اختتامیه جشنواره «جوشن» 19

اختتامیه جشنواره «جوشن» 20

اختتامیه جشنواره «جوشن» 20

اختتامیه جشنواره «جوشن» 21

اختتامیه جشنواره «جوشن» 21

اختتامیه جشنواره «جوشن» 22

اختتامیه جشنواره «جوشن» 22

اختتامیه جشنواره «جوشن» 23

اختتامیه جشنواره «جوشن» 23

اختتامیه جشنواره «جوشن» 24

اختتامیه جشنواره «جوشن» 24

اختتامیه جشنواره «جوشن» 25

اختتامیه جشنواره «جوشن» 25

اختتامیه جشنواره «جوشن» 26

اختتامیه جشنواره «جوشن» 26

اختتامیه جشنواره «جوشن» 27

اختتامیه جشنواره «جوشن» 27

اختتامیه جشنواره «جوشن» 28

اختتامیه جشنواره «جوشن» 28

اختتامیه جشنواره «جوشن» 29

اختتامیه جشنواره «جوشن» 29

اختتامیه جشنواره «جوشن» 30

اختتامیه جشنواره «جوشن» 30

اختتامیه جشنواره «جوشن» 31

اختتامیه جشنواره «جوشن» 31

اختتامیه جشنواره «جوشن» 32

اختتامیه جشنواره «جوشن» 32

اختتامیه جشنواره «جوشن» 33

اختتامیه جشنواره «جوشن» 33

اختتامیه جشنواره «جوشن» 34

اختتامیه جشنواره «جوشن» 34

اختتامیه جشنواره «جوشن» 35

اختتامیه جشنواره «جوشن» 35

اختتامیه جشنواره «جوشن» 36

اختتامیه جشنواره «جوشن» 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید