گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی»

تاریخ: ۲۲ فروردین ۱۳۹۵
دکتر محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت گرامیداشت « روز هنر انقلاب اسلامی » با جمعی از هنرمندان کشور در یک نشست صمیمانه دیدار کردند.
عکاس: شایان محرابی
گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 1

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 1

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 2

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 2

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 3

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 3

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 4

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 4

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 5

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 5

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 6

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 6

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 7

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 7

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 8

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 8

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 9

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 9

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 10

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 10

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 11

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 11

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 12

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 12

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 13

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 13

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 14

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 14

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 15

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 15

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 16

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 16

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 17

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 17

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 18

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 18

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 19

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 19

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 20

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 20

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 21

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 21

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 22

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 22

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 23

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 23

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 24

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 24

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 25

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 25

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 26

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 26

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 27

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 27

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 28

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 28

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 29

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 29

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 30

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 30

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 31

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 31

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 32

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 32

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 33

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 33

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 34

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 34

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 35

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 35

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 36

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 36

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 37

گرامیداشت «روز هنر انقلاب اسلامی» 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید