"رقص کردی" در جشن خانه تئاتر

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
مراسم جشن های خانه تئاتر در فضای باز خانه هنرمندان ایران در حال برگزاری است.
احمد آقاسیانی
http://www.tehranpicture.ir/u/6d4