۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران

تاریخ: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
اجرای آنسامبل زروان | سومین روز دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران | تالار رودکی
عکاس: احمد آقاسیانی
دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 1

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 1

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 2

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 2

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 3

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 3

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 4

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 4

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 5

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 5

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 6

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 6

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 7

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 7

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 8

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 8

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 9

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 9

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 11

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 11

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 12

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 12

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 13

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 13

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 14

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 14

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 15

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 15

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 16

دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 16

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید