روز تعطیل در بوستان ملت

تاریخ: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بوستان ملت در منطقه 3 شهرداری تهران واقع است و با مساحت 34 هکتار به عنوان یکی از بوستان های بزرگ تهران محسوب می شود که در روزهای تعطیل شهروندان زیادی را در خود جای می دهد.
عکاس: ساناز دریایی

روز تعطیل در بوستان ملت 27

روز تعطیل در بوستان ملت 26

روز تعطیل در بوستان ملت 25

روز تعطیل در بوستان ملت 24

روز تعطیل در بوستان ملت 23

روز تعطیل در بوستان ملت 22

روز تعطیل در بوستان ملت 21

روز تعطیل در بوستان ملت 20

روز تعطیل در بوستان ملت 19

روز تعطیل در بوستان ملت 18

روز تعطیل در بوستان ملت 17

روز تعطیل در بوستان ملت 16

روز تعطیل در بوستان ملت 15

روز تعطیل در بوستان ملت 14

روز تعطیل در بوستان ملت 13

روز تعطیل در بوستان ملت 12

روز تعطیل در بوستان ملت 11

روز تعطیل در بوستان ملت 10

روز تعطیل در بوستان ملت 9

روز تعطیل در بوستان ملت 8

روز تعطیل در بوستان ملت 7

روز تعطیل در بوستان ملت 6

روز تعطیل در بوستان ملت 5

روز تعطیل در بوستان ملت 3

روز تعطیل در بوستان ملت 2

روز تعطیل در بوستان ملت 1

روز تعطیل در بوستان ملت 4

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید