آتش سوزی پاساژ مهستان-2

تاریخ: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
در روز جمعه 8 اردیبهشت ماه طبقه سوم پاساژ مهستان واقع در خیابان کارگر دچار حریق شد که با تلاش آتش نشانان ، مهار گردید.
عکاس: شایان محرابی

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 1

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 2

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 3

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 4

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 5

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 6

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 7

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 8

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 9

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 10

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 11

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 12

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 13

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 14

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 15

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 16

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 17

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 18

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 19

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 20

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 21

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 22

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 23

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 24

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 25

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 26

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 27

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 28

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 29

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 30

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 31

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 32

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 33

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 34

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 35

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 36

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 37

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 38

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 39

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 40

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 41

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 42

آتش سوزی پاساژ مهستان-2 43

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید