آتش سوزی پاساژ مهستان-1

تاریخ: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
در روز جمعه 8 اردیبهشت ماه طبقه سوم پاساژ مهستان واقع در خیابان کارگر دچار حریق شد که با تلاش آتش نشانان ، مهار گردید.
عکاس: سبحان فرج ون

آتش سوزی پاساژ مهستان 1

آتش سوزی پاساژ مهستان 2

آتش سوزی پاساژ مهستان 3

آتش سوزی پاساژ مهستان 4

آتش سوزی پاساژ مهستان 5

آتش سوزی پاساژ مهستان 6

آتش سوزی پاساژ مهستان 7

آتش سوزی پاساژ مهستان 8

آتش سوزی پاساژ مهستان 9

آتش سوزی پاساژ مهستان 10

آتش سوزی پاساژ مهستان 12

آتش سوزی پاساژ مهستان 13

آتش سوزی پاساژ مهستان 14

آتش سوزی پاساژ مهستان 15

آتش سوزی پاساژ مهستان 16

آتش سوزی پاساژ مهستان 17

آتش سوزی پاساژ مهستان 18

آتش سوزی پاساژ مهستان 19

آتش سوزی پاساژ مهستان 20

آتش سوزی پاساژ مهستان 21

آتش سوزی پاساژ مهستان 22

آتش سوزی پاساژ مهستان 23

آتش سوزی پاساژ مهستان 24

آتش سوزی پاساژ مهستان 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید