روز شرف شمس در بازار شهرری‎

تاریخ: ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
«شرف الشمس» نگین انگشتری زردرنگ است که بعضی‌ها به نیت گشایش در کار‌ها به دست می‌کنند. اما در واقع شرف الشمس سنگ نیست. بلکه دعایی منسوب به حضرت علی(ع) است که در روز نوزدهم فروردین با آدابی خاص می‌نویسند و نقشی رمزگونه را پشت انگشتر حک می‌کنند که این مراسم دیروز در بازار شهرری برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
شرف شمس در بازار شهرری‎ 1

شرف شمس در بازار شهرری‎ 1

شرف شمس در بازار شهرری‎ 2

شرف شمس در بازار شهرری‎ 2

شرف شمس در بازار شهرری‎ 3

شرف شمس در بازار شهرری‎ 3

شرف شمس در بازار شهرری‎ 4

شرف شمس در بازار شهرری‎ 4

شرف شمس در بازار شهرری‎ 5

شرف شمس در بازار شهرری‎ 5

شرف شمس در بازار شهرری‎ 6

شرف شمس در بازار شهرری‎ 6

شرف شمس در بازار شهرری‎ 7

شرف شمس در بازار شهرری‎ 7

شرف شمس در بازار شهرری‎ 8

شرف شمس در بازار شهرری‎ 8

شرف شمس در بازار شهرری‎ 9

شرف شمس در بازار شهرری‎ 9

شرف شمس در بازار شهرری‎ 10

شرف شمس در بازار شهرری‎ 10

شرف شمس در بازار شهرری‎ 11

شرف شمس در بازار شهرری‎ 11

شرف شمس در بازار شهرری‎ 12

شرف شمس در بازار شهرری‎ 12

شرف شمس در بازار شهرری‎ 13

شرف شمس در بازار شهرری‎ 13

شرف شمس در بازار شهرری‎ 14

شرف شمس در بازار شهرری‎ 14

شرف شمس در بازار شهرری‎ 15

شرف شمس در بازار شهرری‎ 15

شرف شمس در بازار شهرری‎ 16

شرف شمس در بازار شهرری‎ 16

شرف شمس در بازار شهرری‎ 17

شرف شمس در بازار شهرری‎ 17

شرف شمس در بازار شهرری‎ 18

شرف شمس در بازار شهرری‎ 18

شرف شمس در بازار شهرری‎ 19

شرف شمس در بازار شهرری‎ 19

شرف شمس در بازار شهرری‎ 20

شرف شمس در بازار شهرری‎ 20

شرف شمس در بازار شهرری‎ 21

شرف شمس در بازار شهرری‎ 21

شرف شمس در بازار شهرری‎ 22

شرف شمس در بازار شهرری‎ 22

شرف شمس در بازار شهرری‎ 23

شرف شمس در بازار شهرری‎ 23

شرف شمس در بازار شهرری‎ 24

شرف شمس در بازار شهرری‎ 24

شرف شمس در بازار شهرری‎ 25

شرف شمس در بازار شهرری‎ 25

شرف شمس در بازار شهرری‎ 26

شرف شمس در بازار شهرری‎ 26

شرف شمس در بازار شهرری‎ 27

شرف شمس در بازار شهرری‎ 27

شرف شمس در بازار شهرری‎ 28

شرف شمس در بازار شهرری‎ 28

شرف شمس در بازار شهرری‎ 29

شرف شمس در بازار شهرری‎ 29

شرف شمس در بازار شهرری‎ 30

شرف شمس در بازار شهرری‎ 30

شرف شمس در بازار شهرری‎ 31

شرف شمس در بازار شهرری‎ 31

شرف شمس در بازار شهرری‎ 32

شرف شمس در بازار شهرری‎ 32

شرف شمس در بازار شهرری‎ 33

شرف شمس در بازار شهرری‎ 33

شرف شمس در بازار شهرری‎ 34

شرف شمس در بازار شهرری‎ 34

شرف شمس در بازار شهرری‎ 35

شرف شمس در بازار شهرری‎ 35

شرف شمس در بازار شهرری‎ 36

شرف شمس در بازار شهرری‎ 36

شرف شمس در بازار شهرری‎ 37

شرف شمس در بازار شهرری‎ 37

شرف شمس در بازار شهرری‎ 38

شرف شمس در بازار شهرری‎ 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید