۲۹ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دلفیناریوم برج میلاد

تاریخ: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶
دلفیناریوم برج میلاد تهران مرتفع ترین دلفیناریوم خاورمیانه است که در آن فناوری شبیه سازی آب اقیانوس و سازگاری با ارتفاع رعایت شده است و فرایند نوین تربیت پستانداران دریایی و اجرای نمایش براساس دانش و فرهنگ بومی انجام می‌گیرد.
عکاس: شایان محرابی
دلفیناریوم برج میلاد 1

دلفیناریوم برج میلاد 1

دلفیناریوم برج میلاد 2

دلفیناریوم برج میلاد 2

دلفیناریوم برج میلاد 3

دلفیناریوم برج میلاد 3

دلفیناریوم برج میلاد 4

دلفیناریوم برج میلاد 4

دلفیناریوم برج میلاد 5

دلفیناریوم برج میلاد 5

دلفیناریوم برج میلاد 6

دلفیناریوم برج میلاد 6

دلفیناریوم برج میلاد 7

دلفیناریوم برج میلاد 7

دلفیناریوم برج میلاد 8

دلفیناریوم برج میلاد 8

دلفیناریوم برج میلاد 9

دلفیناریوم برج میلاد 9

دلفیناریوم برج میلاد 10

دلفیناریوم برج میلاد 10

دلفیناریوم برج میلاد 11

دلفیناریوم برج میلاد 11

دلفیناریوم برج میلاد 12

دلفیناریوم برج میلاد 12

دلفیناریوم برج میلاد 13

دلفیناریوم برج میلاد 13

دلفیناریوم برج میلاد 14

دلفیناریوم برج میلاد 14

دلفیناریوم برج میلاد 15

دلفیناریوم برج میلاد 15

دلفیناریوم برج میلاد 16

دلفیناریوم برج میلاد 16

دلفیناریوم برج میلاد 17

دلفیناریوم برج میلاد 17

دلفیناریوم برج میلاد 18

دلفیناریوم برج میلاد 18

دلفیناریوم برج میلاد 19

دلفیناریوم برج میلاد 19

دلفیناریوم برج میلاد 20

دلفیناریوم برج میلاد 20

دلفیناریوم برج میلاد 21

دلفیناریوم برج میلاد 21

دلفیناریوم برج میلاد 22

دلفیناریوم برج میلاد 22

دلفیناریوم برج میلاد 23

دلفیناریوم برج میلاد 23

دلفیناریوم برج میلاد 24

دلفیناریوم برج میلاد 24

دلفیناریوم برج میلاد 25

دلفیناریوم برج میلاد 25

دلفیناریوم برج میلاد 26

دلفیناریوم برج میلاد 26

دلفیناریوم برج میلاد 27

دلفیناریوم برج میلاد 27

دلفیناریوم برج میلاد 28

دلفیناریوم برج میلاد 28

دلفیناریوم برج میلاد 29

دلفیناریوم برج میلاد 29

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید