آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران

تاریخ: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
صبح چهارشنبه 23 فروردین ماه پروژه احداث نیمه جنوبی خط 6 مترو تهران حد فاصل دولت‌آباد تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی با حضور آغاز شد. خط 6 مترو تهران به طول 32 کیلومتر از شهرک کن در شمال غربی تهران آغاز و با گذر از خیابان کوهسار و بزرگراه‌های شهید همت، آیت‌الله اشرفی اصفهانی وارد خیابان مرزداران شده و با عبور از بزرگراه یادگار امام در ادامه مسیر به میدان های ولیعصر (عج)، هفت تیر، امام حسین (ع) و شهدا می‌رسد و سپس با عبور از خیابان 17 شهریور به منطقه دولت آباد در جنوب شرقی تهران منتهی می‌شود.
عکاس: شایان محرابی
آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 1

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 1

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 2

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 2

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 3

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 3

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 4

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 4

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 5

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 5

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 6

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 6

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 7

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 7

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 8

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 8

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 9

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 9

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 10

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 10

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 11

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 11

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 12

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 12

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 13

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 13

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 14

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 14

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 15

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 15

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 16

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 16

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 17

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 17

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 18

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 18

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 19

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 19

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 20

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 20

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 21

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 21

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 22

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 22

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 23

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 23

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 24

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 24

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 25

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 25

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 26

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 26

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 27

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 27

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 28

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 28

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 29

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 29

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 30

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 30

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 31

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 31

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 32

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 32

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 33

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 33

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 34

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 34

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 35

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 35

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 36

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 36

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 37

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 37

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 38

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 38

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 39

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 39

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 40

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 40

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 41

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 41

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 42

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 42

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 43

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 43

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 44

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 44

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 45

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 45

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 46

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 46

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 47

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 47

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 48

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 48

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 49

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 49

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 50

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 50

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 51

آغاز حفاری تونل محور جنوبی خط 6 مترو تهران 51

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید