۲۹ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان

تاریخ: ۱۷ فروردین ۱۳۹۶
سه چهارراه "مخبر الدوله"، "سرچشمه" و "سیروس" و همچنین "میدان بهارستان" این روزها صحنه‌ ساخت و سازهای زیادی است به گونه‌ای که هرکجا که بنگری یا محدوده کارگاهی است و کارگران مشغول سنگ چینی هستند. طرح آرام سازی در راستای طرح ارتقای کیفیت زندگی در قلب تهران، توسعه گردشگری و بازگشت انضباط شهری دو موضوع مهم برای مدیریت شهری تهران است.
عکاس: احمد آقاسیانی
پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 1

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 1

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 2

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 2

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 3

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 3

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 4

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 4

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 5

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 5

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 6

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 6

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 7

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 7

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 8

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 8

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 9

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 9

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 10

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 10

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 11

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 11

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 12

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 12

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 13

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 13

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 14

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 14

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 15

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 15

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 16

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 16

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 17

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 17

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 18

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 18

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 19

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 19

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 20

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 20

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 21

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 21

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 22

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 22

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 23

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 23

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 24

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 24

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 25

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 25

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 26

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 26

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 27

پروژه سنگ فرش میدان بهارستان 27

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید