روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎

تاریخ: ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
دریاچه شهدای خلیج فارس تهران شرق ب غرب بزرگراه شهید خرازی همجوار با بوستان جنگلی چیتگر واقع شده ، که با بارش باران بهاری مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است
عکاس: امیر گلی پور
روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 1

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 1

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 2

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 2

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 3

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 3

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 4

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 4

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 5

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 5

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 6

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 6

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 7

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 7

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 8

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 8

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 9

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 9

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 10

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 10

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 11

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 11

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 12

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 12

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 13

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 13

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 14

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 14

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 15

روزهای بهاری دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید