کنسرت گروه پالت‎ در برج میلاد

۱۶ فروردین ۱۳۹۶
کنسرت گروه پالت در سالن اصلی مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد.
میلاد بهشتی
http://www.tehranpicture.ir/u/411