مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس

تاریخ: ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 29

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 28

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 27

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 26

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 25

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 24

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 23

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 22

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 21

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 20

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 19

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 18

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 17

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 16

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 14

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 13

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 12

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 11

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 10

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 9

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 8

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 7

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 6

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 5

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 4

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 3

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 2

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 1

مراسم روز جمهوری اسلامی با حضور شهردار تهران در باغ موزه دفاع مقدس 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید