روز طبیعت در منطقه 22

تاریخ: ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
منطقه ۲۲ تهران با تفرجگاه های بسیار از جمله دریاچه شهدای خلیج فارس، آبشار بزرگ تهران، بوستان های چیتگر و جوانمردان ایران در سیزدهمین روز از فصل بهار و آخرین روز تعطیلات نوروزی که « روز طبیعت » نام گرفته و به « سیزده بدر » معروف می باشد میزبان بسیاری از خانواده های تهرانی و گردشگران بود.
عکاس: امیر گلی پور
روز طبیعت در منطقه 22 1

روز طبیعت در منطقه 22 1

روز طبیعت در منطقه 22 2

روز طبیعت در منطقه 22 2

روز طبیعت در منطقه 22 3

روز طبیعت در منطقه 22 3

روز طبیعت در منطقه 22 4

روز طبیعت در منطقه 22 4

روز طبیعت در منطقه 22 5

روز طبیعت در منطقه 22 5

روز طبیعت در منطقه 22 6

روز طبیعت در منطقه 22 6

روز طبیعت در منطقه 22 7

روز طبیعت در منطقه 22 7

روز طبیعت در منطقه 22 8

روز طبیعت در منطقه 22 8

روز طبیعت در منطقه 22 9

روز طبیعت در منطقه 22 9

روز طبیعت در منطقه 22 10

روز طبیعت در منطقه 22 10

روز طبیعت در منطقه 22 11

روز طبیعت در منطقه 22 11

روز طبیعت در منطقه 22 12

روز طبیعت در منطقه 22 12

روز طبیعت در منطقه 22 13

روز طبیعت در منطقه 22 13

روز طبیعت در منطقه 22 14

روز طبیعت در منطقه 22 14

روز طبیعت در منطقه 22 15

روز طبیعت در منطقه 22 15

روز طبیعت در منطقه 22 16

روز طبیعت در منطقه 22 16

روز طبیعت در منطقه 22 17

روز طبیعت در منطقه 22 17

روز طبیعت در منطقه 22 18

روز طبیعت در منطقه 22 18

روز طبیعت در منطقه 22 19

روز طبیعت در منطقه 22 19

روز طبیعت در منطقه 22 20

روز طبیعت در منطقه 22 20

روز طبیعت در منطقه 22 21

روز طبیعت در منطقه 22 21

روز طبیعت در منطقه 22 22

روز طبیعت در منطقه 22 22

روز طبیعت در منطقه 22 23

روز طبیعت در منطقه 22 23

روز طبیعت در منطقه 22 24

روز طبیعت در منطقه 22 24

روز طبیعت در منطقه 22 25

روز طبیعت در منطقه 22 25

روز طبیعت در منطقه 22 26

روز طبیعت در منطقه 22 26

روز طبیعت در منطقه 22 27

روز طبیعت در منطقه 22 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید