پل طبیعت در نوروز

۴ فروردین ۱۳۹۶
پل طبیعت تهران یک پل سه طبقه پیاده‌رو و غیرخودرویی است که در عباس‌آباد تهران قرار دارد. این پل که از نمادهای شهر تهران است.از عرض بزرگراه مدرس می‌گذرد و بوستان‌های طالقانی در شرق و آب و آتش در غرب را به هم متصل می‌کند.
سبحان فرج‌ون
http://www.tehranpicture.ir/u/5zz