شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران با حضور آرش ظفری معاون این مرکز برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 30

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 29

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 28

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 27

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 26

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 25

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 24

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 23

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 22

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 21

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 20

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 19

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 18

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 17

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 16

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 15

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 14

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 13

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 12

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 11

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 10

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 9

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 8

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 6

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 5

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 4

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 3

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 2

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 1

شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران 7

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید