۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران قبل از افتتاح خط با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 1

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 1

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 2

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 2

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 3

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 3

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 4

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 4

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 5

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 5

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 6

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 6

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 7

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 7

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 8

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 8

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 9

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 9

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 10

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 10

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 11

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 11

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 12

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 12

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 13

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 13

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 14

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 14

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 15

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 15

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 16

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 16

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 17

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 17

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 18

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 18

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 19

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 19

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 20

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 20

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 21

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 21

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 22

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 22

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 23

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 23

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 24

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 24

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 25

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 25

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 26

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 26

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 27

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 27

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 28

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 28

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 29

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 29

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 30

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 30

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید