اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
آیین اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران در سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 1

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 2

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 3

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 4

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 5

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 6

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 7

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 8

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 9

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 10

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 11

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 12

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 13

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 14

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 15

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 16

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 17

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 18

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 19

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 20

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 21

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 22

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 23

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 24

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 25

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 26

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 27

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 28

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 29

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 30

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 31

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 32

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 33

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 34

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 35

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 36

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 37

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 38

اختتامیه دومین جشنواره هویت سازمانی 39

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید