عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
این خط که از جنوب شرق تهران و محدوده ورزشگاه تختی آغاز می‌شود پس از عبور از خیابان‌های آهنگ، میدان قیام، خیابان مولوی، میدان محمدیه، بزرگراه نواب، خیابان انقلاب، بیمارستان امام‌خمینی، بوستان گفتگو و برج میلاد در نهایت به میدان صنعت در شهرک قدس می‌رسد.
عکاس: حامد فرج اله
عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 1

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 1

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 2

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 2

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 3

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 3

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 4

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 4

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 5

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 5

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 6

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 6

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 7

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 7

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 8

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 8

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 9

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 9

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 10

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 10

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 11

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 11

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 12

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 12

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 13

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 13

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 14

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 14

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 15

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 15

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 16

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 16

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 17

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 17

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 18

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 18

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 19

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 19

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 20

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 20

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 21

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 21

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 22

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 22

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 23

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 23

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 24

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 24

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 25

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 25

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 26

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 26

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 27

عملیات و مراحل پایانی خط هفت متروی تهران‎ 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید