آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
بعد از ظهر روز شنبه 21 اسفند ماه ، آتش سوزی در یک ساختمان نیمه ساز در خیابان 17شهریور که انبار غیر مجاز لوازم خانگی بوده رخ داده است .
عکاس: سبحان فرج‌ون

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 1

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 2

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 3

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 4

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 5

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 6

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 7

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 8

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 9

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 10

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 11

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 12

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 13

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 14

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 15

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 16

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 17

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 18

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 19

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 20

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 21

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 22

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 23

آتش سوزی انبار لوازم خانگی در خیابان 17شهریور 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید