اختتامیه جشنواره مشکات 5

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۵
صبح روز سه شنبه 17 اسفند ماه آیین اختتامیه مشکات 5 با تجلیل از برگزیدگان این جشنواره در منطقه 18 برگزار شد .
عکاس: سبحان فرج‌ون

اختتامیه جشنواره مشکات 5 1

اختتامیه جشنواره مشکات 5 2

اختتامیه جشنواره مشکات 5 3

اختتامیه جشنواره مشکات 5 4

اختتامیه جشنواره مشکات 5 5

اختتامیه جشنواره مشکات 5 6

اختتامیه جشنواره مشکات 5 7

اختتامیه جشنواره مشکات 5 8

اختتامیه جشنواره مشکات 5 9

اختتامیه جشنواره مشکات 5 10

اختتامیه جشنواره مشکات 5 11

اختتامیه جشنواره مشکات 5 12

اختتامیه جشنواره مشکات 5 13

اختتامیه جشنواره مشکات 5 14

اختتامیه جشنواره مشکات 5 15

اختتامیه جشنواره مشکات 5 16

اختتامیه جشنواره مشکات 5 17

اختتامیه جشنواره مشکات 5 18

اختتامیه جشنواره مشکات 5 19

اختتامیه جشنواره مشکات 5 20

اختتامیه جشنواره مشکات 5 21

اختتامیه جشنواره مشکات 5 22

اختتامیه جشنواره مشکات 5 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید