مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۵
صبح امروز مسابقات پله نوردی برای آتش نشانان سراسر کشور یادواره شهدای آتش نشان ساختمان پلاسکو در برج میلاد برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 1

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 2

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 3

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 4

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 5

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 6

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 7

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 8

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 9

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 10

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 11

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 12

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 13

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 14

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 15

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 16

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 17

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 18

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 19

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 20

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 21

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 22

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 23

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 24

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 25

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 26

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 27

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 28

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 29

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 30

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 31

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 32

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 33

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 34

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 35

مسابقه پله نوردی آتش نشانان کشور 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید