آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران، شامگاه شنبه در مرکز همایش های شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 1

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 1

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 2

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 2

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 3

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 3

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 4

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 4

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 5

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 5

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 6

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 6

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 7

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 7

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 8

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 8

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 9

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 9

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 10

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 10

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 11

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 11

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 12

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 12

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 13

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 13

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 14

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 14

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 15

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 15

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 16

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 16

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 17

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 17

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 18

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 18

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 19

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 19

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 20

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 20

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 21

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 21

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 22

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 22

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 23

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 23

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 24

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 24

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 25

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 25

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 26

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 26

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 27

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 27

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 28

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 28

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 29

آیین افتتاح و اولین اجرای ارکستر شهر تهران 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید