کاشت نهال در بوستان ولایت

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
صبح روز شنبه 14 اسفند ماه پویش یه عالمه درخت با همت قرارگاه جهادی امام رضا (ع) و شهرداری منطقه 19 و با حضور دانش آموزان , خانواده شهدای آتش نشان و شهدای مدافع حرم در بوستان ولایت برگزار گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
کاشت نهال در بوستان ولایت 1

کاشت نهال در بوستان ولایت 1

کاشت نهال در بوستان ولایت 2

کاشت نهال در بوستان ولایت 2

کاشت نهال در بوستان ولایت 3

کاشت نهال در بوستان ولایت 3

کاشت نهال در بوستان ولایت 4

کاشت نهال در بوستان ولایت 4

کاشت نهال در بوستان ولایت 5

کاشت نهال در بوستان ولایت 5

کاشت نهال در بوستان ولایت 6

کاشت نهال در بوستان ولایت 6

کاشت نهال در بوستان ولایت 7

کاشت نهال در بوستان ولایت 7

کاشت نهال در بوستان ولایت 8

کاشت نهال در بوستان ولایت 8

کاشت نهال در بوستان ولایت 9

کاشت نهال در بوستان ولایت 9

کاشت نهال در بوستان ولایت 10

کاشت نهال در بوستان ولایت 10

کاشت نهال در بوستان ولایت 11

کاشت نهال در بوستان ولایت 11

کاشت نهال در بوستان ولایت 12

کاشت نهال در بوستان ولایت 12

کاشت نهال در بوستان ولایت 13

کاشت نهال در بوستان ولایت 13

کاشت نهال در بوستان ولایت 14

کاشت نهال در بوستان ولایت 14

کاشت نهال در بوستان ولایت 15

کاشت نهال در بوستان ولایت 15

کاشت نهال در بوستان ولایت 16

کاشت نهال در بوستان ولایت 16

کاشت نهال در بوستان ولایت 17

کاشت نهال در بوستان ولایت 17

کاشت نهال در بوستان ولایت 18

کاشت نهال در بوستان ولایت 18

کاشت نهال در بوستان ولایت 19

کاشت نهال در بوستان ولایت 19

کاشت نهال در بوستان ولایت 20

کاشت نهال در بوستان ولایت 20

کاشت نهال در بوستان ولایت 21

کاشت نهال در بوستان ولایت 21

کاشت نهال در بوستان ولایت 22

کاشت نهال در بوستان ولایت 22

کاشت نهال در بوستان ولایت 23

کاشت نهال در بوستان ولایت 23

کاشت نهال در بوستان ولایت 24

کاشت نهال در بوستان ولایت 24

کاشت نهال در بوستان ولایت 25

کاشت نهال در بوستان ولایت 25

کاشت نهال در بوستان ولایت 26

کاشت نهال در بوستان ولایت 26

کاشت نهال در بوستان ولایت 27

کاشت نهال در بوستان ولایت 27

کاشت نهال در بوستان ولایت 28

کاشت نهال در بوستان ولایت 28

کاشت نهال در بوستان ولایت 29

کاشت نهال در بوستان ولایت 29

کاشت نهال در بوستان ولایت 30

کاشت نهال در بوستان ولایت 30

کاشت نهال در بوستان ولایت 31

کاشت نهال در بوستان ولایت 31

کاشت نهال در بوستان ولایت 32

کاشت نهال در بوستان ولایت 32

کاشت نهال در بوستان ولایت 33

کاشت نهال در بوستان ولایت 33

کاشت نهال در بوستان ولایت 34

کاشت نهال در بوستان ولایت 34

کاشت نهال در بوستان ولایت 35

کاشت نهال در بوستان ولایت 35

کاشت نهال در بوستان ولایت 36

کاشت نهال در بوستان ولایت 36

کاشت نهال در بوستان ولایت 37

کاشت نهال در بوستان ولایت 37

کاشت نهال در بوستان ولایت 38

کاشت نهال در بوستان ولایت 38

کاشت نهال در بوستان ولایت 39

کاشت نهال در بوستان ولایت 39

کاشت نهال در بوستان ولایت 40

کاشت نهال در بوستان ولایت 40

کاشت نهال در بوستان ولایت 41

کاشت نهال در بوستان ولایت 41

کاشت نهال در بوستان ولایت 42

کاشت نهال در بوستان ولایت 42

کاشت نهال در بوستان ولایت 43

کاشت نهال در بوستان ولایت 43

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید