۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۵ اسفند ۱۳۹۵
نشست صمیمی شهردار تهران با دبیران شورایاری منطقه 9 و جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه در منطقه 9 امروز ، پنجشنبه 5 اسفندماه برگزار شد.
عکاس: مجید حسینی
جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 1

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 1

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 2

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 2

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 3

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 3

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 4

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 4

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 5

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 5

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 6

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 6

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 7

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 7

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 8

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 8

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 9

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 9

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 10

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 10

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 11

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 11

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 12

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 12

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 13

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 13

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 14

جلسه نظارت ستادی برعملکرد مناطق 22 گانه با حضور شهردار تهران 14

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید