۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

میزگرد تخصصی مدیریت شهری

تاریخ: ۵ اسفند ۱۳۹۵
میزگرد تخصصی مدیریت شهری و مشاوران مدیریت باحضور مهندس محمد حقانی و مهندس محمدمهدی تندگویان اعضای شورای شهر تهران و دکتر گشتاسب مظفری معاون روابط وهمکاری های بین الملل شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
میزگرد تخصصی مدیریت شهری 1

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 1

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 2

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 2

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 3

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 3

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 4

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 4

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 5

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 5

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 6

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 6

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 7

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 7

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 8

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 8

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 9

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 9

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 10

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 10

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 11

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 11

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 12

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 12

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 13

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 13

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 14

میزگرد تخصصی مدیریت شهری 14

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید