بازدید هنرمندان از پروژه پلازای ولیعصر

تاریخ: ۲ اسفند ۱۳۹۵
ظهر امروز جمعی از بازیگران و اهالی سینما با حضور دکتر مازیار حسینی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران از پروزه پلازای میدان ولیعصر بازدید کردند.
عکاس: احمد آقاسیانی
بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 1

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 1

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 2

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 2

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 3

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 3

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 4

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 4

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 5

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 5

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 6

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 6

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 7

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 7

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 8

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 8

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 9

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 9

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 10

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 10

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 11

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 11

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 12

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 12

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 13

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 13

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 14

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 14

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 15

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 15

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 16

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 16

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 17

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 17

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 18

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 18

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 19

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 19

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 20

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 20

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 21

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 21

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 22

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 22

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 23

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 23

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 24

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 24

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 25

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 25

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 26

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 26

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 27

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 27

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 28

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 28

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 29

بازدید هنرمندان از بروژه بلازای ولیعصر 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید