۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

پارک جنگلی سرخه حصار

تاریخ: ۱ اسفند ۱۳۹۵
پارک سرخه حصار درمنتهی الیه محدوده شهری تهران درمنطقه 13 که از شمال به بزرگراه شهید یاسینی، از غرب به بزرگراه شهید دوران و ازجنوب به اراضی ملی منطقه حفاظت شده سرخه حصار و پادگان نظامی، محدود گردیده است. هسته اولیه پارک به عنوان بخشی از شکارگاه و قرق سلطنتی در دوره قاجار بوجود آمده است. اقدام برای توسعه آن در اوائل دهه چهل شمسی و درچارچوب ایجاد کمربند سبزشهرتهران شکل گرفت. این پارک، با کاربری منطقه ‎ای، شهری و فراشهری از اهمیت ویژه ‎ای برخوردار است. این کلان فضا با کشیدگی شرقی – غربی، در قالب یک مجموعه و با مساحتی بالغ بر 540 هکتار در شرق تهران و منطقه 13 قرار گرفته است.
عکاس: شایان محرابی
پارک جنگلی سرخه حصار 1

پارک جنگلی سرخه حصار 1

پارک جنگلی سرخه حصار 2

پارک جنگلی سرخه حصار 2

پارک جنگلی سرخه حصار 3

پارک جنگلی سرخه حصار 3

پارک جنگلی سرخه حصار 4

پارک جنگلی سرخه حصار 4

پارک جنگلی سرخه حصار 5

پارک جنگلی سرخه حصار 5

پارک جنگلی سرخه حصار 6

پارک جنگلی سرخه حصار 6

پارک جنگلی سرخه حصار 7

پارک جنگلی سرخه حصار 7

پارک جنگلی سرخه حصار 8

پارک جنگلی سرخه حصار 8

پارک جنگلی سرخه حصار 9

پارک جنگلی سرخه حصار 9

پارک جنگلی سرخه حصار 10

پارک جنگلی سرخه حصار 10

پارک جنگلی سرخه حصار 11

پارک جنگلی سرخه حصار 11

پارک جنگلی سرخه حصار 12

پارک جنگلی سرخه حصار 12

پارک جنگلی سرخه حصار 13

پارک جنگلی سرخه حصار 13

پارک جنگلی سرخه حصار 14

پارک جنگلی سرخه حصار 14

پارک جنگلی سرخه حصار 15

پارک جنگلی سرخه حصار 15

پارک جنگلی سرخه حصار 16

پارک جنگلی سرخه حصار 16

پارک جنگلی سرخه حصار 17

پارک جنگلی سرخه حصار 17

پارک جنگلی سرخه حصار 18

پارک جنگلی سرخه حصار 18

پارک جنگلی سرخه حصار 19

پارک جنگلی سرخه حصار 19

پارک جنگلی سرخه حصار 20

پارک جنگلی سرخه حصار 20

پارک جنگلی سرخه حصار 21

پارک جنگلی سرخه حصار 21

پارک جنگلی سرخه حصار 22

پارک جنگلی سرخه حصار 22

پارک جنگلی سرخه حصار 23

پارک جنگلی سرخه حصار 23

پارک جنگلی سرخه حصار 24

پارک جنگلی سرخه حصار 24

پارک جنگلی سرخه حصار 25

پارک جنگلی سرخه حصار 25

پارک جنگلی سرخه حصار 26

پارک جنگلی سرخه حصار 26

پارک جنگلی سرخه حصار 27

پارک جنگلی سرخه حصار 27

پارک جنگلی سرخه حصار 28

پارک جنگلی سرخه حصار 28

پارک جنگلی سرخه حصار 29

پارک جنگلی سرخه حصار 29

پارک جنگلی سرخه حصار 30

پارک جنگلی سرخه حصار 30

پارک جنگلی سرخه حصار 31

پارک جنگلی سرخه حصار 31

پارک جنگلی سرخه حصار 32

پارک جنگلی سرخه حصار 32

پارک جنگلی سرخه حصار 33

پارک جنگلی سرخه حصار 33

پارک جنگلی سرخه حصار 34

پارک جنگلی سرخه حصار 34

پارک جنگلی سرخه حصار 35

پارک جنگلی سرخه حصار 35

پارک جنگلی سرخه حصار 36

پارک جنگلی سرخه حصار 36

پارک جنگلی سرخه حصار 37

پارک جنگلی سرخه حصار 37

پارک جنگلی سرخه حصار 38

پارک جنگلی سرخه حصار 38

پارک جنگلی سرخه حصار 39

پارک جنگلی سرخه حصار 39

پارک جنگلی سرخه حصار 40

پارک جنگلی سرخه حصار 40

پارک جنگلی سرخه حصار 41

پارک جنگلی سرخه حصار 41

پارک جنگلی سرخه حصار 42

پارک جنگلی سرخه حصار 42

پارک جنگلی سرخه حصار 43

پارک جنگلی سرخه حصار 43

پارک جنگلی سرخه حصار 44

پارک جنگلی سرخه حصار 44

پارک جنگلی سرخه حصار 45

پارک جنگلی سرخه حصار 45

پارک جنگلی سرخه حصار 46

پارک جنگلی سرخه حصار 46

پارک جنگلی سرخه حصار 47

پارک جنگلی سرخه حصار 47

پارک جنگلی سرخه حصار 48

پارک جنگلی سرخه حصار 48

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید