مراحل ساخت خط 7 مترو تهران

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
خط 7 مترو ازجنوب شرق تهران، محدوده ورزشگاه تختی آغاز و با عبور از بزرگراه امام علی (ع)، خیابان شهید محلاتی، میدان قیام، خیابان مولوی، میدان هلال احمر به سمت شمال ادامه مسیر می دهد و تا میدان بوستان سعادت آباد ادامه می یابد.
عکاس: احمد آقاسیانی
مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 1

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 1

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 2

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 2

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 3

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 3

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 4

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 4

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 5

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 5

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 6

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 6

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 7

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 7

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 8

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 8

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 9

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 9

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 10

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 10

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 11

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 11

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 12

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 12

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 13

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 13

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 14

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 14

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 15

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 15

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 16

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 16

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 17

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 17

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 18

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 18

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 19

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 19

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 20

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 20

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 21

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 21

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 22

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 22

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 23

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 23

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 24

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 24

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 25

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 25

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 26

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 26

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 27

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 27

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 28

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 28

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 29

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 29

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 30

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 30

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 31

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 31

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 32

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 32

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 33

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 33

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 34

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 34

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 35

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 35

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 36

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 36

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 37

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 37

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 38

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 38

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 39

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 39

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 40

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 40

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 41

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 41

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 42

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 42

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 43

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 43

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 44

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 44

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 45

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 45

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 46

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 46

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 47

مراحل ساخت خط 7 مترو تهران 47

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید