۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

تاریخ شفاهی زندان قصر

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
عصر امروز مراسم رونمایی از مجموعه "تاریخ شفاهی زندان قصر" با حضور شخصیت های مبارز انقلاب و خانواده های ایشان در باغ موزه قصر برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
تاریخ شفاهی زندان قصر 1

تاریخ شفاهی زندان قصر 1

تاریخ شفاهی زندان قصر 2

تاریخ شفاهی زندان قصر 2

تاریخ شفاهی زندان قصر 3

تاریخ شفاهی زندان قصر 3

تاریخ شفاهی زندان قصر 4

تاریخ شفاهی زندان قصر 4

تاریخ شفاهی زندان قصر 5

تاریخ شفاهی زندان قصر 5

تاریخ شفاهی زندان قصر 6

تاریخ شفاهی زندان قصر 6

تاریخ شفاهی زندان قصر 7

تاریخ شفاهی زندان قصر 7

تاریخ شفاهی زندان قصر 8

تاریخ شفاهی زندان قصر 8

تاریخ شفاهی زندان قصر 9

تاریخ شفاهی زندان قصر 9

تاریخ شفاهی زندان قصر 10

تاریخ شفاهی زندان قصر 10

تاریخ شفاهی زندان قصر 11

تاریخ شفاهی زندان قصر 11

تاریخ شفاهی زندان قصر 12

تاریخ شفاهی زندان قصر 12

تاریخ شفاهی زندان قصر 13

تاریخ شفاهی زندان قصر 13

تاریخ شفاهی زندان قصر 14

تاریخ شفاهی زندان قصر 14

تاریخ شفاهی زندان قصر 15

تاریخ شفاهی زندان قصر 15

تاریخ شفاهی زندان قصر 16

تاریخ شفاهی زندان قصر 16

تاریخ شفاهی زندان قصر 17

تاریخ شفاهی زندان قصر 17

تاریخ شفاهی زندان قصر 18

تاریخ شفاهی زندان قصر 18

تاریخ شفاهی زندان قصر 19

تاریخ شفاهی زندان قصر 19

تاریخ شفاهی زندان قصر 20

تاریخ شفاهی زندان قصر 20

تاریخ شفاهی زندان قصر 21

تاریخ شفاهی زندان قصر 21

تاریخ شفاهی زندان قصر 22

تاریخ شفاهی زندان قصر 22

تاریخ شفاهی زندان قصر 23

تاریخ شفاهی زندان قصر 23

تاریخ شفاهی زندان قصر 24

تاریخ شفاهی زندان قصر 24

تاریخ شفاهی زندان قصر 25

تاریخ شفاهی زندان قصر 25

تاریخ شفاهی زندان قصر 26

تاریخ شفاهی زندان قصر 26

تاریخ شفاهی زندان قصر 27

تاریخ شفاهی زندان قصر 27

تاریخ شفاهی زندان قصر 28

تاریخ شفاهی زندان قصر 28

تاریخ شفاهی زندان قصر 29

تاریخ شفاهی زندان قصر 29

تاریخ شفاهی زندان قصر 30

تاریخ شفاهی زندان قصر 30

تاریخ شفاهی زندان قصر 31

تاریخ شفاهی زندان قصر 31

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید